Mobilní rozhlas
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu

  Obec Jiříkov

  oficiální stránky obce

  Mobilní rozhlas

  Informace RSS kanálu mobilního rozhlasu MUNIPOLIS:


  1. Srdečně zveme všechny občany na letošní první zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 14.2.2023 od 17:00 hod. na Obecním úřadu v Jiříkově.

  2. Využijte příležitosti vyhrát skvělou cenu a do 31. ledna vymyslete název našeho obecního časopisu! 

   Těšíme se na vaše nápady, které musí být ve spisovné češtině, nesmí být zaregistrovanou značkou a neměly by obsahovat slovo Jiříkov (např. Jiříkovské listy atd.). Zpravodaj totiž vydáváme pro Jiříkov a dalších 5 jeho místních částí, z nichž každá má svůj vlastní krásný název. 

   Své návrhy můžete poslat v anketě Mobilního rozhlasu MUNIPOLIS do 31. ledna 2023, případně je můžete odevzdat písemně označené jménem a telefonním číslem navrhovatele osobně na Obecním úřadě v Jiříkově, poslat e-mailem na starosta@obecjirikov.cz nebo SMS na tel. 724 180 525.

   Z obdržených návrhů bude ve veřejném hlasování vybrán jeden vítězný, jehož autor/ka obdrží věcnou cenu.

   Odkaz na anketu: https://www.munipolis.cz/app/anketa/nazev-obecniho-zpravodaje

  3. Druhé kolo prezidentských voleb proběhne v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a  v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

    Hlasovací lístky:

   ·      obdržíte až ve volební místnosti

   ·      jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně

   ·      mají odlišnou barvu než lístky pro 1. kolo

   ·      nijak neupravujete

   ·      do úřední obálky vložíte pouze 1 hlasovací lístek

   Volební místnost je  opět v Kulturním domě  č.p. 8 v Jiříkově. Vezměte s sebou prosím platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR.

  4. Dnes jsme spolu se zástupci Charity ČR rozpečetili pokladničky Tříkrálové sbírky za Jiříkovsko a zůstali v údivu nad skvělým výsledkem: celkem se vybralo 11 624 Kč!Jiříkov, Kněžpole, Křížov, Sovinec a Těchanov se tím zařadily mezi obce s mimořádně štědrými obyvateli, a to hned napoprvé!

   Velké díky patří koledníkům Chanel a Dominikovi Citnarovým, Nicol, Vendule a Štefanovi Danielovým, Kláře a Pavlíně Ilkiwovým i Grétě a Teodorovi Ondruškovým. Děkujeme také jejich dospělým průvodkyním Vendule Havranové, Markétě Ondruškové a Báře Škrbelové Krátké.

   A to největší poděkování posíláme vám všem, kteří  jste otevřeli svá srdce i peněženky a přispěli na pomoc seniorům a handicapovaným.

   Už teď víme, že příští rok půjdeme do Tříkrálové sbírky znovu, ještě lépe a hlavně s vaší podporou!

    

  5. Volič, který  se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se zúčastnit volby prezidenta ČR, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili doma s přenosnou volební schránkou. Požadavek prosím nahlaste pokud možno předem do pátku 13.1.2023 do 12:00 na Obecní úřad - tel. 554 219 866, 554 295 119, v průběhu voleb pak přímo volební komisi na mobil 723 593 856.

  6. V sobotu 7.1. putovaly našimi obcemi tři skupinky koledníků Tříkrálové sbírky Charity ČR. Dostalo se jim nádherného přijetí, štědrých částek do pokladničky, často i sladkých odměn a hlavně spousty úsměvů a radosti. 

   Pokud jste se s koledníky minuli a chtěli byste ještě na Tříkrálovou sbírku přispět, můžete to do čtvrtku 12.1. udělat osobně na Obecním úřadě v Jiříkově, kde jsou pokladničky umístěny, případně  pak online na https://www.trikralovasbirka.cz/

   Děkujeme za vaši laskavost a velkorysost!

  7. Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu? Jste senioři nebo pobíráte příspěvek na bydlení? Můžete dostat až 150 000 Kč na rychlé zateplení vašeho rodinného domu z programu Nová Zelená úsporám Light. S žádostí vám zdarma pomůže MAS Rýmařovsko, stačí  jim zavolat nebo napsat e-mail, případně vás nasměrujeme na Obecním úřadě.

  8. Každé pondělí v 16 hodin srdečně zveme dospěláky s dětmi do obecní knihovny na pravidelné setkání. Děti se zabaví společnými hrami nebo aktivitami a dospělí budou mít chvilku si oddechnout a popovídat.

   Přijďte se pobavit v příjemné atmosféře a tvořit přátelství v obci od útlého věku.

  9. I přes zvyšující se náklady na svoz komunálního odpadu pro obec zůstává výše poplatků pro obyvatele v roce 2023 stejná jako vloni:

   - trvale bydlící osoba starší 15 let: 500 Kč

   - trvale bydlící osoba mladší 15 let: 280 Kč

   - objekt určený/sloužící k rekreaci: 500 Kč

   Prosíme o úhradu do 31.3.2023 buď v pokladně Obecního úřadu v Jiříkově nebo na účet č. 1844742359/0800 s Vaším přiděleným variabilním symbolem.

   Do 31.3.2023 jsou splatné také poplatky za psa a za pronájem obecních pozemků, které jsou rovněž stejné jako vloni.

  10. Spolu s přáním veselého Silvestra a šťastného vstupu do nového roku vás prosíme, abyste při oslavách byli ohleduplní vůči svým sousedům, spoluobčanům, ale také zvířatům a přírodě. Děkujeme!

  11. Zároveň připomínáme dnešní předání Betlémského světla a zpívání koled ve 14:30 u stromečku v Jiříkově!

  12. Všem čtenářům a příznivcům jiříkovské knihovny přejeme klidné Vánoce, šťastný vstup do nového roku a těšíme se na setkávání u knih opět od 8.1.2023!

  13. Aktuálně roznášíme první číslo obecního zpravodaje, který zatím nemá název. Proto vyhlašujeme anketní otázku:

   Jak se má náš nový obecní časopis/zpravodaj jmenovat?

   Těšíme se na vaše nápady, které musí být ve spisovné češtině, nesmí být zaregistrovanou značkou a neměly by obsahovat slovo Jiříkov (např. Jiříkovské listy atd.). Zpravodaj totiž vydáváme pro Jiříkov a dalších 5 jeho místních částí, z nichž každá má svůj vlastní krásný název. 

   Své návrhy můžete poslat v anketě Mobilního rozhlasu MUNIPOLIS do 31. ledna 2023, případně je můžete odevzdat písemně označené jménem a telefonním číslem navrhovatele osobně na Obecním úřadě v Jiříkově, poslat e-mailem na starosta@obecjirikov.cz nebo SMS na tel. 724 180 525.

   Z obdržených návrhů bude ve veřejném hlasování vybrán jeden vítězný, jehož autor/ka obdrží věcnou cenu.

   Odkaz na anketu: https://www.munipolis.cz/app/anketa/nazev-obecniho-zpravodaje

  14. Vážení spoluobčané, v nejbližších dnes najdete v poštovní schránce první číslo nového obecního zpravodaje. Další výtisky budou k dispozici na obecním úřadě, jeho elektronickou verzi si můžete prohlédnout už nyní.

   z22q4.pdf

  15. Pro seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení jsou připraveny dotace až 150 tisíc korun na zateplení domu, které pomohou ušetřit náklady za energie. Pokud máte zájem, obraťte se na obecní úřad, nasměrujeme vás dál.

   NZÚ Light_leták A4_11-2022_tisk.pdf

  16. Oznamujeme, že obecní úřad Jiříkov bude od čtvrtka 22.12. do 31.12.2022 uzavřen z důvodu dovolené.

   Zároveň upozorňujeme, žeplatby (např. dosud neuhrazené poplatky za popelnice, psy atd.)  můžete platit v hotovostní obecní pokladně hotově nebo platební kartou přes terminál nejpozději do úterý 20.12.2022 do 11:00 hod.V dalších dnech posílejte prosím platby bezhotovostně na účet 1844742359/0800.

   Děkujeme za pochopení.

  17. Srdečně zveme všechny občany na letošní poslední zasedání zastupitelstva obce, které se koná 19.12.2022 od 17:00 hod.na Obecním úřadu v Jiříkově.

  18. Přijďte si  24.12. ve 14:30 zazpívat koledy a odnést domů Betlémské světlo! Sejdeme se u stromečku v Jiříkově naproti Obecnímu úřadu.

  19. Od 11. prosince se mění jízdní řád autobusu 912, jeho aktualizovanou verzi najdete kliknutím na dlaždici v menu Munipolis nebo na webu obce: https://www.obecjirikov.cz/images/pdf/Bus_912.pdf

   Bus_912.pdf

  20. O druhém adventním víkendu se slavnostně rozsvítily stromečky v centru Křížova, Jiříkova a také na hradě Sovinci.

    V Křížově a Jiříkově jsme použili úsporné LED světelné řetězy napojené na sloupy veřejného osvětlení, část vánočních ozdob  na stromečku v Jiříkově vyrobily děti i dospělí v rámci soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu.

   Děkujeme všem, kteří rozsvěcení pomáhali organizovat, donesli výborné domácí občerstvení nebo prostě svou účastí přispěli k báječné atmosféře.

   Přejeme krásný a klidný advent všem!

    

  Please publish modules in offcanvas position.