Obec Jiříkov

oficiální stránky obce

Kromě podrobných mapových podkladů je na našem webu k dispozici i platný územní plán a také aktuální strategický plán rozvoje naší obce. Vše najdete v menu Mapy a plány obce.

[28.7.2023]


Nově je k dispozici všem občanům webová aplikace MůjGIS a související veřejné mapy obce.

[1.5.2023]


Sledujte všechny novinky z dění v obci prostřednictvím Mobilního rozhlasu MUNIPOLIS nebo přímo tu na webu v sekci Aktuality.

[14.11.2022]


Milí občané,

nové zastupitelstvo a vedení obce Jiříkov se bude snažit o efektivní a moderní komunikaci s veřejností, protože se chce stát přívětivou, otevřenou a transparentní veřejnou institucí.

Postupně se můžete těšit na zřízení mobilního rozhlasu, modernizaci webových stránek i používání několika různých komunikačních kanálů. Věříme, že společně uděláme Jiříkov a jeho místní části dobře informovaným prostředím, a předem děkujeme za vaši trpělivost.

[1.11.2022]


Nová adresa úřadu: Obec Jiříkov, Jiříkov č. 86, 793 51 Břidličná

pdfOznámení_o_změně_sídla_Obce_Jiříkov.pdf [3.9.2019]


logo eu mmr ry

Územní studie veřejného prostranství „Náves pod hradem“Sovinec, zpracovaná díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020, specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje,  9. výzva – Územní studie, pod Registračním číslem: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004664.

Obsah Územní studie VP ORP Rýmařov III_Náves pod hradem Sovinec je ke stažení
na adrese https://www.rymarov.cz/uzemni-planovani/category/42-5-3 [leden 2018]


» Virtuální prohlídka obce «


Obec Jiříkov se skládá ze šesti místních částí - Jiříkov, Sovinec, Křížov, Těchanov, Kněžpole a Valšovský Důl, ve kterých žije dohromady přibližně 300 obyvatel. [WikipediE]

Jiříkov

Obec Jiříkov (německy Girsig) se nachází v okrese Bruntál, kraj Moravskoslezský, zhruba 9 km jižně od Rýmařova a 20 km jihozápadně od Bruntálu. Žije zde asi 280 obyvatel (v roce 2010 jich bylo 320). Jiříkov leží v severozápadním cípu Nízkého Jeseníku.

Nejbližší okolní vrcholy hor se nazývají:

Jiříkovský vrch (617 m n.m.) jihovýchodně, Kapličkový vrch (661 m n.m.) severovýchodně, Kostelní vrch (653 m n.m.) západně od obce.

Nadmořská výška Jiříkova je 605 m n.m. na prahu kostela sv. Michala archanděla s renesanční věží. Kostel byl vystavěn v roce 1787 na místě starší stavby z roku 1605. Z této stavby se zachovalo jádro věže. V kostele pořádají adventní koncerty.

Jiříkov patří k nejstarším obcím okresu, místo zvolené k založení nově osídlené vesnice Jiříkov, bylo v roce 1260. Církevně spadal Jiříkov pod sovineckou farnost. Zakladatel se pravděpodobně jmenoval Jiří nebo Jiřík a místo se jmenuje podle něho.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264. Jiříkov vznikl zřejmě v rámci kolonizační činnosti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Roku 1494 patřil k sovineckému panství. Z původní řadové zástavby zůstaly po roce 1945 jen ojedinělé domy, dnes jsou zde především novostavby v severní části historické obce. Jiříkov měl ve znaku vždy svatého Jiří.

Jiříkov v kultuře – obec Jiříkov a její obyvatelé hrají hlavní roli ve filmu Bohdana Slámy - Divoké včely, který byl natočen v roce 2001.

V obci na fotbalovém hřišti probíhají utkání FC KOLOS Jiříkov, v provozu je místní knihovna. Můžete navštívit známou Pradědovu galerii, ve které místní řezbář vystavuje vyřezávané sochy. Pradědova galerie nabízí ubytování v horských apartmánech s občerstvením.
Ubytovaní zde nabízí také Penzion Sova.


Sovinec

Hrad Sovinec (německy Eulenburg) byl postaven na konci 13.století, později byl pozdně goticky a renesančně přestavěn. Přestavby raně barokní (opevnění z let 1632–1643). Roku 1945 vyhořel. V těsném sousedství stojí empírový kostel ze čtyřicátých let 19. století. Nachází se ve stejnojmenné obci v malebné krajině Nízkého Jeseníku asi 14 km jižně od Rýmařova ve směru na Uničov. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Hrad Sovinec stojí na skalnatém ostrohu nad stejnojmenným městečkem. Někdy těsně kolem roku1333, kdy se uvádí poprvé, si zde bratři Vok a Pavel ze Sovince postavili hrad. Původní hrad nebyl velký a zvedal se na skupině skal, která na všech stranách klesá příkře dolů.

Nedochovala se ve své původní velikosti a výšce, protože byla částečně zničena požárem v roce1784 a její horní část musela být snížena. Teprve na sklonku 15. a v 16.století se kolem původního hradu nakupily na nižších skalních stupních rozsáhlé další stavby a opevnění.

Za nejvyššího zemského sudího Ješka Pňovského ze Sovince (1492–1506) došlo na přelomu 15. a 16. století se k některým přístavbám a přestavbám – byl rozšířen palác vnitřního hradu a postaveny hospodářské budovy tehdejšího předhradí po obou stranách druhého nádvoří. Tyto úpravy dodnes připomíná znak pánů ze Sovince nad nejstarší gotickou bránou uzavírající vstup do původního hradu. Sovinečtí patřili až do 16. století k nejvýznamnějším moravským panským rodům. V letech 1627 -1643 byl hrad mohutně barokně opevněn, v letech 1867 - 1896 zde sídlila první lesnická škola v českých zemích. Za okupace byl hrad zkonfiskován nacisty a z hradu se stalo vězení pod správou speciální jednotky SS. V prvních dnech po osvobození roku 1945 hrad z blíže nezjištěných příčin vyhořel. V místě se vypráví, že byl hrad zapálen oslavující sovětskou armádou. Hrad ovšem mohl v té době zapálit kdokoliv, třeba i ustupující němečtí vojáci.

V roce 1960 převzal hrad do správy Vlastivědný ústav v Bruntále, který zde započal s obnovou zřícených konstrukcí, stavebními opravami a restaurátorskými pracemi.

Řád německých rytířů, nyní Německý řád, usiluje o vrácení hradu. V případě, že by došlo k jeho navrácení, památka by nadále sloužila svému účelu a byla by přístupná veřejnosti.

Hrad Sovinec od dubna do října slouží ke kulturnímu dění a každoročně zve na různé akce např. bitvy z minulosti hradu, ale i pohádkové akce pro děti, jarmark, setkání řezbářů, rytířská klání a turnaje, nebo ohňovou show.

 

Kněžpole

Kněžpole (1869–1880 Knězpole, 1890–1900 Knížpole; německy Herzogsdorf, dříve také HerzogswaldGrünhof či Gründorf) je malá vesnice, část obce Jiříkov v okrese Bruntál. Nachází se asi 2,5 km na východ od Jiříkova. Kněžpole mělo ve znaku kříž. 

Nejstarší zmínky o obci Kněžpole pochází z r. 1320, kdy byla obec biskupským lénem. Kolem roku 1500 obec zpustla a obnovena byla až v roce 1765. Nyní spadá pod obec Jiříkov. Kostel v obci Kněžpole, který byl postaven v historizujícím stylu v letech 1908–1909, nechal vystavět zdejší rodák Johann Riedel. V roce 1910 vnikla zeď přilehlého hřbitova. Roku 1920 vznikl chrámový sbor, který vedl tehdejší ředitel školy.

Obec Kněžpole najdete na hlavní silnici mezi obcemi Stránské a Huzová. Zastavuje zde autobus na trati Rýmařov – Sovinec, obcí také procházejí cyklostezky č. 6144 a 6145

Ubytování a občerstvení nabízí Penzion Kněžpole.

 

Křížov

Křížov (německy Kreuz)je malá vesnice, část obce Jiříkov v okrese Bruntál. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Jiříkova. Křížov měl ve znaku kříž. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1299. Zděná kaple byla postavena na konci 17. století rychtářem Christophem Schreyerem v letech 1656–1681 a zasvěcena sv. Františku Xaverskému. Z tohoto období pochází kněžiště. Upravena byla v první polovině 18. století přístavbou hlavní lodi, kterou v roce 1738 nechal postavit zákupní rychtář Johann Kirchner (v kapli byl pochován). Kaple byla odsvěcena, slouží jako galerie a prodejna suvenýrů pod názvem Galerie v Kapli sv. Františka. Na náklady obce byla nahrazena původní břidlicová střecha plechovou. V interiéru byl boční oltář Panny Marie Bolestné (polovina 18. století), sochy sv. Jana Evangelisty a Maří Magdalény. Vybavení interiéru bylo převezeno na jiná místa.

Kolem kaple vede cyklotrasa č. 511 a turistické značené cesty modrá (Sovinec–Huzová) a zelená (Sovinec–Mutkov). V blízkosti je autobusová zastávka linky 883.

 

Těchanov

Těchanov (německy Zechan, dříve Zeschau) je malá vesnice, část obce Jiříkov v okrese Bruntál. Nachází se asi 2 km na západ od Jiříkova. Těchanov měl ve znaku ptáka.

V Těchanově, místní části Jiříkova, byl vybudován kostel snad již koncem 13. století. V letech 1576 a 1616 je dřevěný kostel sv. Šimona a Judy uváděn jako farní. Těchanovská fara náležela k úsovskému děkanátu. Během třicetileté války fara zanikla a již nebyla obnovena. Roku 1624 byl Těchanov přifařen k Jiříkovu.V roce 1672 byl původní dřevěný kostel zničen, zřejmě požárem. Nový kamenný kostel byl postaven teprve roku 1792 (podle Samka, Pinkava již roku 1692) podle projektu Jindřicha Hauckeho z roku 1787, podle německého pramene však na jiném místě. V kostelní věži býval zavěšen zvon ulitý roku 1849 Leopoldem Františkem Stankým z Olomouce. Na zvonu byla vyobrazena sv. Trojice. Dnes je kostel již delší dobu nefunkční a ničen vlhkostí.

V letech 1999-2003 probíhal festival s názvem Utěšený Těchanov, který měl oživit zájem o těchanovský kostel.

 

Kulturní akce v obci

V obci je každoročně pořádán Dětský den, Pochod – Lomnice,Rýžoviště, Jiříkov, Sovinec – po stopách našich předků, Mikulášské besídky s rozdáváním dárkových balíčků dětem a fotbalová utkání místního fotbalového klubu.

Hrad Sovinec od dubna do října slouží ke kulturnímu dění a každoročně zve na různé akce např. bitvy z minulosti hradu, ale i pohádkové akce pro děti, jarmark, setkání řezbářů, rytířská klání a turnaje, ohňová show.

Všemi místními částmi vedou cykloturistické trasy, které jsou řádně značené.

Obec se postupně podílí na opravě kulturních památek v obci.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Mobilní rozhlas
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu